पर्खनुहोस वेबसाईट खुल्ने क्रममा छ।

बुद्धशान्ति गाउँपालिकाका किसान सुपारी प्रशोधन केन्द्रमा काम गर्दै ।

image

शान्तिनगर सुपारी उत्पादनको पकेट क्षेत्र हो ।